PUAM RIBA-ROJA DE TÚRIA

Full de Ruta

PUAM RIBA-ROJA DE TÚRIA

Full de Ruta

01

Declaració

02

Constitució d'una comissió de seguiment

tuercas2

06

Seguimiento y evaluación

tuercas

03

Diagnòstic integrat

04

Definició del Marc Estratègic: prioritats i objectius

05

Pla d'Implementació

01

Declaració institucional

02

Constitució d'una comissió de seguiment

tuercas2

06

Seguiment i avaluació

tuercas2

01

Declaració institucional

02

Constitució d'una comissió de seguiment

03

Diagnòstic integrat

04

Definició del Marc Estratègic: prioritats i objectius

05

Pla d'Implementació

06

Seguiment i avaluació

tuercas
tuercas

03

Diagnòstic integrat

04

Definició del Marc Estratègic: prioritats i objectius

05

Pla d'Implementació

Participació Social

Participació Social